Kumwell Lightning Warning

Kumwell Lightning Warning

By K.M.L Technology Co., Ltd

  • Category: Weather
  • Release Date: 2018-02-12
  • Current Version: 1.4
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 10.31 MB
  • Developer: K.M.L Technology Co., Ltd
  • Compatibility: Requires iOS 11.1 or later.

Kumwell Lightning Warning Description

หมดห่วงเรื่องฟ้าผ่าที่อาจเกิดตอนไหนไม่มีใครรู้ แต่ Kumwell รู้! ด้วยแอปพลิเคชัน “Lightning Warning” ช่วยเตือนฟ้าผ่าในรัศมี 4 และ 8 กิโลเมตรรอบตัวคุณ พัฒนาด้วยฐานข้อมูลจากระบบตรวจจับฟ้าผ่าที่ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยให้คุณพร้อมรับมือ เพราะ “ฟ้าผ่า” เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา • แสดงเหตุการณ์ฟ้าผ่า ณ ปัจจุบัน • แสดงข้อมูลพยากรณ์อากาศของประเทศไทย • เริ่มมีการแจ้งเตือนฟ้าผ่า เมื่อมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นภายในรัศมี 8 กิโลเมตรรอบผู้ใช้งาน • การแจ้งเตือนมี 2 ระบบ คือ - หากมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นภายในรัศมี 4 กิโลเมตรรอบผู้ใช้งาน แจ้งเตือนเป็น Critical Warning - หากมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นภายในรัศมี 4-8 กิโลเมตรรอบผู้ใช้งาน แจ้งเตือนเป็น Normal Warning • แสดงการแจ้งเตือนในแถบแจ้งเตือน (Notification) ของสมาร์ทโฟน • แจ้งเตือนฟ้าผ่าแบบระบบสั่นและระบบเสียง • สามารถเลือกแสดงข้อมูลฟ้าผ่าแบบ Cloud to Cloud หรือ Cloud to Ground หรือทั้งสองแบบได้ • สามารถเปิด/ปิด การแจ้งเตือนฟ้าผ่าได้ • สามารถปิดการแจ้งเตือนฟ้าผ่าชั่วคราวเป็นเวลา 15 นาที, 30 นาที หรือ 60 นาที ได้

Kumwell Lightning Warning Screenshots

ScreenshotScreenshotScreenshotScreenshotScreenshot

Comments

keyboard_arrow_up