Monitoring fondov EÚ

Monitoring fondov EÚ

By Viktor Humaj

  • Category: Finance
  • Release Date: 2019-01-12
  • Current Version: 1.0
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 39.41 MB
  • Developer: Viktor Humaj
  • Compatibility: Requires iOS 10.0 or later.

Monitoring fondov EÚ Description

Eurofondy sa v Európskej únii prerozdeľujú už desiatky rokov, ich záber sa neustále rozširuje, plniť deklarovaný cieľ znižovať regionálne rozdiely sa im však veľmi nedarí. Počnúc májom 2004, kedy Slovensko pristúpilo k Európskej únii a stalo sa jednou z jej členských krajín, dostalo možnosť z rozpočtu EÚ postupne čerpať miliardy eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ na svojom území. Deje sa tak prostredníctvom realizácie projektov, ktoré sú financované z peňazí daňovníkov členských krajín EÚ (z rozpočtu EÚ) a spolufinancované z peňazí daňovníkov Slovenskej republiky (najmä zo štátneho rozpočtu). Naším cieľom je zverejňovať na jednom mieste informácie o všetkých prijímateľoch, ktorí boli so svojimi projektmi úspešní vo výzvach vyhlasovaných v nie veľmi transparentnom a pomerne korupčnom prostredí na Slovensku. Chceme na jednom mieste ponúknuť základné informácie o všetkých projektoch a prijímateľoch od roku 2004, teda tak za skrátené programovacie obdobie 2004-2006, za predošlé programovacie obdobie 2007-2013, ako i za aktuálne prebiehajúce programovacie obdobie 2014-2020. Pracujeme na tom, aby sa rozsah zverejňovaných informácií postupne rozširoval a pribúdal. Zdroj dát Programovacie obdobie 2004-2006 - > informácie sú z ITMS a boli získané od Centrálneho koordinačného orgánu prostredníctvom infozákona Programovacie obdobie 2007-2013 - > informácie sú z ITMS a boli získané od Centrálneho koordinačného orgánu prostredníctvom infozákona (stav k aprílu 2016, pracujeme na aktualizácii) Programovacie obdobie 2014-2020 - > informácie sú z ITMS, ide o tzv. real-time data, ktoré sú priebežne aktualizované a získavané vďaka ich dostupnosti prostredníctvom ITMS 2014+ Open Data API, verzia: 2 Ďakujeme za podporu Tento portál by nevznikol bez podpory Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis, vďaka ktorému Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika realizuje projekt Eurofondy otvorene | Vizualizácia a monitoring fondov EÚ.

Monitoring fondov EÚ Screenshots

ScreenshotScreenshotScreenshot

Comments

keyboard_arrow_up