HasakiWork

HasakiWork

By Hasaki Beauty & S.P.A

  • Category: Business
  • Release Date: 2020-03-26
  • Current Version: 1.0.0
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 107.98 MB
  • Developer: Hasaki Beauty & S.P.A
  • Compatibility: Requires iOS 9.0 or later.

HasakiWork Description

Ứng dụng dành cho doanh nghiệp quản lý gồm các chức năng cơ bản: - Điểm danh, chấm công, xin nghỉ phép, xác nhận chuyên cần - Quản lý đăng ký bữa ăn cho nhân viên - Các chức năng liên quan đến hệ thống công ty như: Inventory, S.P.A, HR, Attendance

HasakiWork Screenshots

ScreenshotScreenshotScreenshotScreenshotScreenshotScreenshotScreenshot

Comments

keyboard_arrow_up